×

Allmanna Villkor

Allmänna villkor för Novari Group AB

 

Villkor för tjänster gjorda hos Novari Group AB

Generelt:

leverantören jobbar inom lokalvård och erbjuder olika städtjänster för både privat och företag.

Kära kund. Meddela oss gärna i fall av ömtåliga eller andra bra uppgifter om bostaden vi behöver ta del av.

Novaris personal väntar vid beställd adress max 30 minuter om beställare inte dyker upp. Om vi inte fått tag i dig efter det
så debiteras hela fasta priset samt EN timdebitering på 350Kr per person.

Vid arbeten vid höjder så har vi en normal stege som tillåter upp till 2.5 meter.
Om högre än detta begärs så behöver personal en högre stege som kund tillhandahåller oss.

Vid behov av städning till nedmonterade objek av t.ex glasskivor/ventiler/front på badkar måste kund själv ansvara att plockas ner och upp. Annars städas inte dessa tillgångar.

I vissa fall kan det förekomma att vi lämnar material utanför din bostad dagen innan om ingen är hemma.

1. Bokningar

Bokningar sker per hemsidans bokningsformulär.

Vid bokningar via Novari Group AB så godkänner du också allmänna villkor.

Efter bokning via hemsidan skickas det vanligtvis ut ett bekräftelsemeddelande till kund inom 24 timmar.

Kunden godkänner tidsförslag som skickas med bokningsbekräftelsen.

Bokning är bindande men kan avbokas som beskrivet i P.2 nedan.

Leverantör förbehåller sig rätten att avboka eller ändra bokning innan uttalad starttid.

Vid våra tjänster behöver vi tillgång till vatten samt el i bostaden när vi städar.

2. Avbokning samt ombokning av flyttstädning

Beställare har möjlighet att avboka eller omboka sin tjänst inom 3 dagar innan startdatum för flyttstädning.

Om beställaren avbokar efter sista avbokningsdagen så förbehåller sig företaget att debitera full kostnad för bokningen.

Vid avbokning eller ombokning ska ett skriftligt mail skickas till oss med orsak av uppsägan samt uppgifter på beställaren.

3. Åtagande

Har tjänsten bokats med RUT-avdrag så ansöker Novari om detta till kunden.
Dock om kund inte har rätt till RUT avdraget så betalar kunden även kostnaden innan RUT avdraget.

Novari förbinder sig att utföra överenskomna tjänster på ett professionellt och noggrant sätt.

Kunden ska informera och samråda med leverantören om förhållanden som leverantör kan behöva känna till för att kunna utföra uppdraget på bästa sätt.

4. Avgifter, övriga betalvillkor

Faktura skapas och skickas alltid efter utfört arbete och kommer via mail.

Betalning ska ske senast inom tio (10) dagar från fakturadatum.
Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt
räntelagen enligt en räntesats motsvarande tillägg av tio(10) procent.

På fakturan så är priserna innan RUT-avdrag. Och om du har rätt till avdraget pris så betalar du det mindre beloppet på fakturan.
Notera att post med ” Material och resa ” EJ är berättigat för RUT-avdrag.

Eventuella anmärkningar på Novari Groups fakturor ska skriftligen vara tillhanda senast
tio (10) dagar efter fakturadatum.

Leverantör förbehåller sig rätten att göra kreditupplysning på kunder som gjort beställningar via Novari Group AB om kund inte godkänner detta så kräver Novari en förskottsbetalning innan flyttstädningen med hela priset innan RUT avdraget. Novari kommer efter utförd tjänst göra ansökan om avdrag till kund och göra återbetalning efteråt.

Kunder med eventuella anmärkningar behöver även göra en förskottsbetalning med fullt belopp innan RUT-avdrag till Novari innan tjänstens starttid med minst 3 dagar innan.

Vid utebliven betalning av fakturans slutdatum så tillkommer en påminnelseavgift på 59Kr.

 

5. Ansvar

Kunden skall ha på tjänstens bokade adress hemförsäkring. Hemförsäkringen täcker

vanliga skador i hemmet. Om det visas att Novaris personal
av oaktsamhet förorsakat sak eller personskada så ersätter Novari
skadan eller så åtgärdar Novari skadan/felet inom skälig tid.

 

Belopp av eventuella skador/fel framgår av företagsförsäkringen. Specifika belopp lämnas vid förfrågan från kunder.

Vid åtgärdning av skador är det enbart skadan som åtgärdas. Kunden är inte berättigad till eventuella ersättningar eller liknande.

Värderingen utav skador/fel sker med villkoren i Novaris företagsförsäkring.

Garanti täcker även de nyinflyttade till bostaden

 

6. Reklamation av utförda tjänster

Brister eller fel i utfört tjänst ska kunden meddela Novari skriftligen via mail inom 14 dagar efter utförd tjänst.

Notera att för en godkänd reklamation så kräver Novari dokumenterade bilder på eventuella fel.

 

Reklamationen ska innehålla information och dokumenterade bilder om felets eller bristens helhet och omfattning.

Vid reklamation så åtgärdar vi detta utan extra kostnad inom 14 dagars garanti.

7. Försäkringar

Novari är dokumenterat försäkrade av Trygghansa och har ett ”självrisk” värde upp till 1000000:-

8. Eventuella Tvister

Tvist av uppkommet problem eller tillämpning av villkoren ska i första fall avgöras i

Stockholms tingsrätt på avtalat datum.

9. Personuppgifter

Novari använder personuppgifter som kunder lämnat i bokningar eller kontaktformulär. Förutom personuppgifter internt i företaget så har leverantör rätt att använda sig av utomstående företag som får ta del av personuppgifter för att utföra relevanta liknande tjänster till kund.

Du som kund har rätt att begära utdrag av hur vi behandlar dina personuppgifter genom att skriftligt kontakta oss. Vi skickar sedan ut detta skriftligt till er.

När du anlitar Novari Group AB så sparas dina uppgfiter i minst 7 år enligt bokförningslagen. samt att dina uppgifter behandlas av tredjepart för att uppfylla rättsliga skuldigheter som Novari Group AB har.

Tredjepartner är: Skatteverket, Fortnox, Google, WordPress, Gmail, Adexter redovisningsbyrå, Novari Webbyrå, Telefon via Telenor, Personal inom Novari Group AB.

10. Innan städningen

Hushåll ska vara tömt på samtliga tillgångar och tillhörigheter. Ej tömda ytor rengörs icke.

I fall då möbler skulle vara kvar i bostaden så måste detta ställas centralt i ett rum så det ger personal tillgång att städa.

Frysen måste vara avfrostad av kund. (Om inte tillkommer kostnad på 199Kr efter rut). Kunden ska själv dra ut vitvarorna innan vi kommer. Notera att om frysen är så pass mycket is i så stannar vi EJ kvar och väntar på detta ska bli avklarat. Dock kan mot extra kostnad detta beställas enligt överenskommet.

Rengöring av spis, in och utvändigt samt bakom ( det gäller även ugnsplåtar men endast inkluderade plåtar i bostad ).
Kunden ska själv dra ut vitvarorna innan vi kommer.

Rengöring av diskmaskin in- och utvändigt. Kunden ska själv dra ut vitvarorna innan vi kommer.

Slutna element ska vara isär monterade innan vi kommer om ni önskar rengöring emellan.

Alla fönster putsas och rengörs i samtliga rum. (ej vid temperatur under -4°C).

Vi tillhanda har ej långa stegar eller liftar för putsning av fönster eller balkongglas.

Om ni har en ugn som har pyrolysemalj måste ni informera detta vid bokningen. Vi kan inte använda vanliga produkter på detta material

 

11. Sanering

Novaris priser för flyttstädning så inkluderas ett normalt skick på bostaden.
Om bostad är extra smutsig så klassas den som sanering och därför så debiteras det extra.

Extra tillägg för sanering i bostad är 250Kr/timme per person efter RUT.

Detta är något som uppskattas att kund beskriver i bokningen.

I fall av extra smutsigt där våra produkter inte fungerar så ingår inte garanti på arbetet.

 

12. Dödsbo

Vid bokningar vid dödsbo så kommer det ej att dras av något RUT avdrag pga skatteverkets regler. Om betalning inte sker från dödsboet kan vi ansöka om rutavdraget i ditt namn.
Skulle det vara så att det ej finns pengar i dödsboet att betala städningen är det du som beställare betalningsskyldig och därför behöver vi även personuppgifter till dig som beställare.

 

 

7. Utrustning

Novari Group AB tillhandahåller utrustning som krävs för att utföra tjänsterna som erbjuds på företaget.

BOKA DIREKT ONLINE

Boka Hemstädning direkt online här på hemsidan till bästa pris. Du får en bekräftelse inom 5 minuter efter din bokning. Välkommen

Boka Online